M&P logo
Autodesk Gold Partner

Medzinárodný strojársky veľtrh 2011 v Nitre

Nitra 24.5. - 27.5.2011 - Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre sme sa zúčastnili po 15ty-krát počas existencie našej spoločnosti. Sme veľmi radi, že sme sa opäť po roku stretli s veľkou účasťou a mohli sa našim existujúcim aj budúcim zákazníkom pochváliť so získaním ocenenia Autodesk Gold Partner a praktickými ukážkami predviesť nové Autodesk verzie 2012.  

MSV Nitra 2011 c

 

MSV Nitra 2011 b

MSV Nitra 2011 a

šipka hore