M&P logo
Autodesk Gold Partner

Autodesk Simulation - nová produktová rada

Produktová rada Autodesk Simulation (predtým Autodesk Algor Simulation), ktorá je súčasťou riešenia Autodesk ® pre vytváranie digitálnych prototypov, ponúka celý rad simulačných nástrojov, ktoré umožňujú návrhárom a konštruktérom lepšie spoznať výkon výrobku v raných fázach vývojového cyklu - pomáhajú zlepšiť spoluprácu, navrhovať lepšie a bezpečnejšie výrobky, ušetriť čas a znížiť výrobné náklady.

autodesk simulation

Produktová rodina Autodesk Simulation 2012 (predtým ALGOR, Algor Simulation, resp. CFdesign) obsahuje tieto CAE aplikácie:

CAE aplikácie Autodesk Simulation sú súčasťou riešenia pre digitálne 3D prototypy - môžete predpovedať správanie vašich výrobkov bez potreby výroby fyzického prototypu.

Autodesk Simulation vykonáva nelineárne statické a dynamické analýzy, simuluje pohyb tuhého telesa, pružného telesa aj prúdenie tekutín (vrátane dynamiky tekutín), hydrostatický tlak, vypočíta kombinované napätie, elektrostatiku a kombinuje analýzy s multifyzikálnymi simuláciami.
 
Pre koho je Autodesk Simulation určený?

Stretávate sa a riešite nasledujúce problémy? Potom je Autodesk Simulation vhodným riešením pre váš konštrukčný proces:

1. Návrhári a konštruktéri potrebujú robiť presné návrhové rozhodnutia bez toho, aby kvôli tomu museli vyrábať fyzické prototypy.
2. Pred vynaložením zdrojov na zmeny návrhu alebo na nové výrobky je potrebné mať k dispozícii spoľahlivé výsledky simulácie.
3. Návrhy výrobkov obsahujú širokú škálu materiálov - nielen bežné kovy.
4. U kľúčových rozhodnutí počas navrhovaní treba brať do úvahy pohyb, tok tekutín alebo kombináciu rôznych fyzikálnych javov.
5. Manažéri technického vývoja chcú rozšíriť sadu simulačných nástrojov bez rekvalifikáciu tímu návrhárov.
6. Tím produktového návrhu potrebuje vykonávať simulácie s využitím geometrie z rôznych CAD aplikácií.

Hlavné funkcie Autodesk Simulation:

1. Podpora CAD dát - priama, asociatívna výmena dát s väčšinou CAD aplikácií (nielen Inventorom)
2. Modelovanie a sieťovanie - nástroje pre tvorbu modelov a sietí pre metódu konečných prvkov (FEM / MKP) zaisťujú presnosť a produktivitu
3. Statické zaťaženie a lineárna dynamika - analýza štrukturálnych reakcii vašich konštrukcií
4. Simulácia mechanických udalostí - vášmu rozhodovaniu pomôžu simulácie viactelesovej dynamiky s podporou rozsiahlych pohybov, rozsiahlych deformácií a zaťaženie s kontaktmi telies (pevných i pružných)
5. Výpočtová fluidná dynamika (CFD) - simulácia prúdenia umožní študovať teplotnú charakteristiku návrhov a vykonávať presné a podrobné analýzy prúdenia kvapalín a tekutín
6. Multiphysics - vplyv viacnásobných fyzikálnych faktorov môžete analyzovať pomocou kombinácie výsledkov z rôznych typov výpočtov

K ďalším zaujímavým funkciám patrí práca s premenlivým zaťažením, sprievodcovia definíciou zaťažení, správca rozsiahlej knižnice materiálov, výpočet materiálových vlastností z testovacích dát, modálne analýzy, štúdie oscilácií a vlastné frekvencie, vibračná analýza vrátane náhodných vibrácií, harmonické zaťaženie, analýza rovnomerného aj nerovnomerného prúdenia, elektrostatické a elektromechanické analýzy. Výsledky analýz a simulácií je možné prezentovať formou 3D modelu, grafov alebo údajov zobrazovaných v reálnom čase. Vyhodnotenie môžete publikovať ako 3D web model, animáciu, obrázky, alebo ako správu vo formáte DOC, PDF či HTML.

Autodesk Simulation CFD vychádza z pôvodnej aplikácie CFdesign spoločnosti Blue Ridge Numerics získanej Autodeskom vo februári 2011. Využíva metódu "Computational Fluid Dynamics" (výpočtová fluidná dynamika). Táto pokročilá výpočtovej metóda umožňuje pomocou matematických zákonitostí všeobecne modelovať prúdenie tekutín vo vnútri alebo v okolí digitálneho prototypu. Okrem Autodesk Inventoru či Revitu podporuje Simulation CFD aj väčšinu ostatných 3D CAD aplikácií a formátov - napr ACIS, Parasolid, Catia V5, CoCreate, NX, Pro / Engineer, SolidEdge, SolidWorks, SpaceClaim.

Ďalšie praktické informácie:

http://images.autodesk.com/adsk/files/simulation_detail_brochure_en.pdf

http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/pc/index?siteID=123112&id=13773836

šipka hore