M&P logo
Autodesk Gold Partner

AutoCAD Architecture

Špecializovaný AutoCAD pre architektov.

AutoCAD Architecture

Autodesk AutoCAD Architecture (predtým Autodesk Architectural Desktop, alebo "ADT") je AutoCAD pre architektov a projektantov. AutoCAD Architecture (ACA) umožňuje spracovanie 2D a 3D projektovej dokumentácie od koncepčného návrhu cez architektonickú štúdiu až po vykonávací projekt s konštrukčnými detailmi.

Obsahuje knižnice stavebných a konštrukčných prvkov a databázu detailov. Každý prvok i tabuľka (výkaz prvkov) sa dá užívateľsky upraviť; geometria sa dá editovať v 2D aj v 3D. Do výkazov doplníte i grafické schémy (výplne otvorov) a upravíte tabuľku ako treba. Bežné časti projektu ako rezy, pohľady, výkazy, tabuľky, legendy, poznámky – všetko je pripravené na použitie.

Pridávaním stien, dverí, striech atď. sa plnia výkresy aj výkazy. Umiestňovať prvky môžete v 2D pôdoryse a vedľa vidíte, že podlažie rastie v 3D. Potom automaticky vygenerujete rezy a fasádne pohľady. Správca projektu v stromovej štruktúre zobrazuje výkresy podlaží, vrátane pripojených podkladov (Xref) nadväzujúcich profesií, rovnako ako pohľady, rezy, detaily a textové správy obsiahnuté v dokumentácii. Pre rôzne účely sú pripravené rôzne štýly zobrazenia dokumentácie (štúdia, „slepák“, projekt pre stavební povolenie). Vytvorený 3D model doplníte o materiály a svetlá. Navrhovaný objekt môžete prechádzať vybranou cestou a rôzne zobrazovať (fotorealisticky). Alebo vypočítať vizualizáciu s interiérovými svietidlami, slnkom a zasadenú do reálneho pozadia (technológia MentalRay). AutoCAD Architecture je doplnený o funkcie na návrh a dokumentáciu stavieb, ale všetky univerzálne funkcie AutoCADu zostávajú k dispozícii.

AutoCAD Architecture (ADT)

AutoCAD Architecture využíva tzv. objektovú technológiu, ktorá je vývojovým krokom v prechode od čiarového kreslenia jednotlivých výkresov k vytvoreniu „informačného modelu“ (BIM), ktorý slúži ako podklad na získanie rôznych stupňov stavebnej dokumentácie.

Charakteristika produktu:

Autodesk AutoCAD Architecture Link

Support Autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...

šipka hore