M&P logo
Autodesk Gold Partner

AutoCAD Civil 3D

Softvérové riešenie pre inžinierske stavby.

Alias

AutoCAD Civil 3D je založený na platforme AutoCADu a zároveň obsahuje funkcie AutoCADu Map 3D a AutoCADu. Je dynamicky prepojený s jednotlivými prvkami projektu. Zvláda prácu nielen s formátom DWG, ale aj množstvom iných formátov od iných spoločností.

Je vhodný hlavne pre inžinierske stavby, avšak funkcie tohto softvéru môžu využiť cestári, geodeti, vodári a aj ďalší projektanti a realizátori stavieb.

Pri dopravných a iných líniových stavbách, cestári ocenia hlavne 3D dynamické prepojenie trasy, pozdĺžneho profilu, priečnych rezov, kubatúr materiálov (generuje dynamické tabuľky pre kubatúry a pod.), výkopových jám, depónií materiálov, určenia výkopov a násypov, parkovísk, hmotnice (presun hmôt po trase), križovatiek (aj kruhových) a aj práce s geodetickými bodmi. Veľkou výhodou AutoCADu Civil 3D je jeho modeler pre vytvorenie, úpravu a analýzy digitálneho modelu terénu (DTM) aj s históriou. Výsledkom práce je dynamicky prepojený 3D model s množstvom výstupov.

Alias

Geodeti zas využijú možnosti pre tvorbu digitálneho modelu terénu (DTM), prácu s bodmi, import a export rozličných dát, automatické vykreslenie polygónov na základe údajov z totálnej stanice, hypsometriu, spravovanie mračna bodov, prácu s parcelami, generovanie pozdĺžnych a priečnych profilov a tabuliek, históriu tvorby a úpravy DTM, výkaz kubatúr a výpis bodov jednotlivých vrstiev cestnej komunikácie alebo jednotlivých vrstiev DTM napr. v tabuľke.

AutoCAD Civil 3D umožňuje rýchle a user friendly vytvorenie terénu z geodet. bodov (čo môže byť aj z bodov jednotlivých vrstiev prieskumných vrtov), ktoré môžu byť napr. z AutoCADu, textu v AutoCADe, blokov v AutoCADe, zoznamu bodov v txt formáte, databáz alebo z totálnej stanice. Umožňuje aj využívať skupiny a popis bodov.

Vodári môžu využiť napr. možnosti pre úpravy vodných tokov, nádrží, jednoduchšie hydraulické výpočty, jamy, haldy, trajektóriu vodnej kvapky, určenie rozvodnice, GIS analýzu a funkcie pre kanalizačné a vodovodné siete.

Súčasťou softvéru je aj národné prostredie (country kit), ktoré obsahuje vzorové šablóny dwt pre projektantov i geodetov a spĺňa naše normy. Vzorový výkres pre projektantov obsahuje štýly zobrazenia povrchu, profilov a rezov, trás a zemných telies. Šablóna pre geodetov má popisy bodov a polygonov podľa ČSN 013410. Súčasťou sú aj upravené výpisy, správy a tabuľky. Sada vzorových priečnych rezov pre návrh križovatiek, prispôsobené súbory kritérií klopení a rozšírení vozovky.

Možnosti AutoCADu Civil 3D sa dajú rozšíriť aj množstvom nadstavieb (napr. zo služby Autodesk Subscription).

Autodesk AutoCAD Civil 3D Link

Support autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...

šipka hore