M&P logo
Autodesk Gold Partner

AutoCAD Plant 3D

Návrch potrubných systémov.

AutoCAD Plant 3D

Autodesk AutoCAD Plant 3D pomáha zjednodušiť návrhy 3D modelov potrubných celkov a tím umožňuje splniť komplexné nároky na tvorbu 3D návrhy technologických prevádzok.

Zvýšte svoju produktivitu

Aplikácie Autodesk AutoCAD Plant 3D je postavená na široko využívanej platforme Autodesk AutoCAD, pričom má špecializované užívateľské rozhranie a technológie.

Vytváranie výkresovej dokumentácie

Z prostredia 3D modelu teraz môžete ľahko vytvárať a zdieľať izometrické a ortografické výkresy a ďalšiu dokumentáciu projektu. Všetky informácie o projekte sa dostávajú aj priamo do 3D modelu, vďaka čomu je dokumentácia projektu vždy presná, jednotná a aktuálna.

AutoCAD Plant 3D

Buďte presnejší

Autodesk AutoCAD Plant 3D umožňuje zdieľať dáta s aplikáciu Autodesk AutoCAD P&ID, vytvárať izometrický a ortografické pohľady pre návrh a tým udržuje informácie homogénne a aktualizované. Vďaky tomu je vyhľadávanie jednotlivých prvkov a vykonávanie uprav výkresov efektívnejšie.

Špecifikácie a katalógy

Technológia Autodesk AutoCAD Plant 3D založená na špecifikácii prvkov a štandardných dieloch podľa katalógov ANSI / ASME (B16) a DIN / ISO výrazne pomáha optimalizovať umiestnenie potrubia, vybavení, podporných konštrukcií a ostatných technologických častí. Pri vytváraní nových systémov môžete využiť katalóg, ktorý je súčasťou aplikácie, alebo si katalóg uspôsobiť tak, aby plne zodpovedal Vašim potrebám.

AutoCAD Plant 3D

Zlepšite koordináciu tímu

Autodesk AutoCAD Plant 3D dokáže jednoducho zdieľať projektové dáta s ostatnými aplikáciami založenými na platforme Autodesk AutoCAD, generovať správy a výkazy materiálov a exportovať dáta pre statické posúdenie. Tiež importujte špecifikácie z ostatných aplikácií pre tvorbu potrubných celkov.

Autodesk AutoCAD Plant 3D je aj súčasťou Premium a Ultimate verzie baličku Plant Design Suite.

AutoCAD Plant 3D

Autodesk AutoCAD Plant 3D Link

Support Autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...

šipka hore