M&P logo
Autodesk Gold Partner

Point Layout

Import a export geodet. bodov medzi CAD alebo BIM modelom a realizáciou stavby.

autodesk point layout

Umožňuje import a export bodov medzi softvérom AutoCAD, Revit, alebo Navisworks a totálnou geodetickou stanicou a CAD/BIM modelom.

Urýchľuje a uľahčuje prácu geodetom a zlepšuje možnosti využitia CAD/BIM modelu stavby počas jej výstavby.


Trial verzia... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
šipka hore