M&P logo
Autodesk Gold Partner

Revit LT

Softvérové efektívne BIM riešenie pre návrh budov.

Revit LT

Revit LT je parametrický BIM 3D softvér určený hlavne pre návrh budov a umožňuje automatické odvodenie 2D dokumentácie a tabuliek výkazu materiálov. V Revite LT môžete jednoducho a rýchlo vytvárať návrh rovno v 3D, alebo aj klasicky v 2D. Keďže je Revit LT poprepájaný, tak sa vám to čo robíte v 2D, vytvára zároveň aj v 3D. Z tohoto 3D BIM modelu sú odvodené stále aktuálne pohľady (pôdorysy, rezy pohľady a detaily). V prípade zmeny prvkov ako napr. zmena stĺpov, nosníkov, stien, okien atď. sa vám automaticky upravia aj špecifikácie, tabuľky, legendy a výkresy. Revit má množstvo kontrol pri modelovaní modelu, analýz a umožňuje aj vizualizovať (so službou Autodesk Subscription aj on-line) váš model budovy (exteriér aj interiér). Revit má svoj vlastný formát súbor RVT avšak umožňuje aj prácu s DWG formátom (AutoCADu). Revit obsahuje aj množstvo knižníc (ktoré sa dajú aj užívateľsky rozširovať), ktoré sa dajú nájsť napr. aj na http://seek.autodesk.com alebo http://www.augi.com.

Vytvorený 3D BIM model z Autodesk Revit LT môžete použiť na následnú prácu aj v Autodesk Revit Architecture, Structure alebo MEP (TZB). Autodesk Revit LT môžete využívať ako samostatný softvér, alebo v balíku Autodesk AutoCAD Revit LT Suite, kde je spolu s Autodesk AutoCAD LT (pre detailný 2D návrh). DWG výkresy z AutoCAD LT si môžete vkladať do Revitu LT, napr. pre detaily alebo ako podklad. Avšak v Revite LT môžete vašu výkresovú dokumentáciu dotiahnuť až na úroveň realizačného projektu a vizualizácii.
Trial verzia... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
šipka hore