M&P logo
Autodesk Gold Partner

Inventor

Navrhujte lepšie výrobky, znižujte náklady na vývoj a rýchlejšie uvádzajte výrobky na trh.

inventor

Trojrozmerný model z produktu Autodesk® Inventor je presný 3D digitálny prototyp, ktorý umožňuje užívateľom overovať formu, tvar a funkciu návrhov. Znižuje na minimum potrebu výroby fyzických prototypov a zamedzuje nákladným zmenám, ktoré sú často odhalené až po odoslaní návrhu do výroby.

Autodesk® Inventor obsahuje komplexné nástroje pre generovanie presnej konštrukčnej a výrobnej dokumentácie priamo z 3D modelu. Používateľom aplikácie Autodesk AutoCAD ® umožňuje ľahko ťažiť z výhod digitálneho prototypovania vďaka plnému využitiu predchádzajúcich investícií do návrhových dát vo formáte DWG ™ a do vedomostí aplikácie Autodesk AutoCAD. Výrobcovia, ktorí používajú Inventor, vlastnia špičkový softvér pre 3D strojárenské navrhovanie, vizualizácie a simulácie.

inventor

Autodesk® Inventor vám umožňuje vytvoriť a analyzovať celý výrobok predtým, než je skutočne vyrobený. Inventor umožňuje ľahko ťažiť z výhod digitálneho prototypovania integráciou 2D výkresov z aplikácie Autodesk® AutoCAD a 3D dát v jedinom digitálnom modeli. Tento digitálny model vytvára virtuálne znázornenie výsledného výrobku a pomáha tak firmám lepšie navrhovať, vizualizovať aj simulovať produkt a nespoliehať sa toľko iba na drahé fyzické prototypy. Pomáha im tiež rýchlejšie uvádzať výrobky na trh a posilňuje ich konkurenčnú výhodu.

Digitálne prototypovanie

inventor

Autodesk Inventor Link

Support Autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...
Porovnanie produktov a brožúry ...

šipka hore