M&P logo
Autodesk Gold Partner

Inventor LT

Navrhovanie v 3D je tu - a už zostane.

Inventor Lt

Začnite využívať výhody navrhovania v 3D už dnes. Vďaka spoločnej ponuke produktov Autodesk AutoCAD LT ® a Autodesk Inventor LT ™ za atraktívnu cenu poskytuje sada Autodesk AutoCAD LT Inventor Suite nákladovo efektívny a praktický spôsob, ako zaviesť 3D strojárske navrhovanie do vášho pracovného postupu s aplikáciou Autodesk AutoCAD - a to rýchlosťou, ktorá vám bude vyhovovať. S funkciami Autodesk Inventoru pre prácu na úrovni súčasťou môžete v Inventore LT začať využívať možnosti 3D a zapojiť sa tak do postupov digitálneho prototypovania v rámci sveta strojárstva a výroby. A výsledok? Môžete byť okamžite konkurencieschopnejší - a vašu organizáciu nasmerovať na cestu postupne smerujúce k budúcemu plnému využitiu výhod Inventora a digitálneho prototypovania.

Využite výhody 3D už dnes - vďaka Inventoru LT

Tri hlavné dôvody, prečo prejsť z aplikácie Autodesk AutoCAD LT ® na Autodesk ® Inventor LT Suite:

1.Navrhujte súčasti rýchlejšie a lepšie s využitím 3D

Návrh komplexnej geometrie v 2D môže byť náročný a náchylný k vzniku chýb. Pokiaľ modelujete súčasť v 3D miesto kreslenia v 2D, môžete zvýšiť svoju produktivitu a obmedziť množstvo konštrukčných chýb.

Inventor Lt

2.Rýchlejšie vytvárajte a aktualizujte výrobné výkresy v DWG

Trojrozmerné modelovanie súčiastok v produkte Autodesk Inventor LT umožňuje vytvárať výrobné výkresy rýchlejšie než pri ručnom kreslení v 2D. Pohľady sa automaticky upravujú pri akejkoľvek zmene 3D modelu súčiastky.

3.Pracujte s 3D dátami od zákazníkov a dodávateľov

Výrobcovia musia prijímať a poskytovať 3D modely rovnako ako 2D výkresy. Inventor LT vám dáva možnosť importovať a exportovať 3D modely súčastí v bežných formátoch, bez toho sa musíte spoliehať na drahý softvér pre preklad súborov.

Autodesk Inventor Link

Support Autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...
Porovnanie produktov a brožúry ...

šipka hore