M&P logo
Autodesk Gold Partner

Revit

Softvérové BIM riešenie pre projekciu budov.

Revit

Revit obsahuje funkcie pre architektúru, statiku a TZB, pričom umožňuje aj spoluprácu. Umožňuje použiť 3D BIM model z model Revit LT (light verzia pôvodného Revit Architecture).

Revit je parametrický BIM 3D softvér určený hlavne pre návrh budov a umožňuje automatické odvodenie 2D dokumentácie a tabuliek výkazu materiálov. Revit umožňuje aj rekonštrukcie, pričom Vám ukáže čo treba zbúrať a čo vystavať. V Revite môžete jednoducho a rýchlo vytvárať návrh rovno v 3D, avšak váš návrh riešenia môžete robiť aj klasicky v 2D a keďže Revit je poprepájaný, tak sa vám to čo robíte v 2D, vytvára zároveň aj v 3D. Z tohoto 3D modelu sú odvodené stále aktuálne pohľady (pôdorysy, rezy pohľady a detaily). V prípade zmeny prvkov ako napr. zmena stĺpov, nosníkov, stien, okien atď. sa vám automaticky upravia aj špecifikácie, tabuľky, legendy a výkresy. Revit má množstvo kontrol pri modelovaní modelu, analýz a umožňuje aj vizualizovať (so službou Autodesk Subscription aj on-line) váš model budovy (exteriér aj interiér). Revit má svoj vlastný formát súbor RVT avšak umožňuje aj prácu s DWG formátom (AutoCADu). Revit obsahuje aj množstvo knižníc (ktoré sa dajú aj užívateľsky rozširovať), ktoré sa dajú nájsť napr. aj na http://seek.autodesk.com, http://www.augi.com, http://www.autodeskclub.cz a umožňuje aj doplnenie o rôzne nadstavby.

Revit Revit

Revit (Architecture, MEP, a Structure tools) v Autodesk Building Design Suite.


Autodesk Revit Architecture Links

Funkcionalita ...

Support Autodesk (EN) ...
Trial verzia ... SLA. Inštalovanie a odinštalovanie
Systémové požiadavky ...
Add-in: Annotation Tools pre Autodesk Revit
Nadstavba SOFiSTiK RCD pre tvorbu výkresov výstuže v Autodesk Revit

šipka hore