M&P logo
Autodesk Gold Partner

FM:Systems

Softvérové riešenie pre Facility Management.

FM:Systems

Uživanie a správa budov je najdlhšia časť v životnom cykle stavby. Spoločnosť FM:System vytvára preto softvér, ktorý využiva dáta CAD a BIM. FM:Systems je špecializovaný pre BIM for the Building Lifecycle.

CAFM resp. IWMS od FM:Systems umožňuje využívať aj výmenný formát pre BIM ako je IFC a COBie. Rovnako aj BIM model zo softvéru Autodesk Revit

FM:Systems software
šipka hore