M&P logo
Autodesk Gold Partner

Geodézia a GIS

Geodezia

Softvérové riešenia pre správu a projektovanie zabezpečia:

Softvérové riešenia

Primárne SW riešenia pre geodéziu

AutoCAD Civil 3D

AutoCAD Civil 3D

3D BIM nástroj pre geodet. body, parcely, mapy, tvorbu digitálneho modelu terénu, tvorbu digitálneho modelu terénu (DTM), prácu s bodmi, import a export rozličných dát, automatické vykreslenie polygónov na základe údajov z totálnej stanice, hypsometriu, spravovanie mračna bodov, generovanie pozdĺžnych a priečnych profilov a tabuliek, históriu tvorby a úpravy DTM, výkaz kubatúr a výpis bodov jednotlivých vrstiev cestnej komunikácie alebo jednotlivých vrstiev DTM napr. v tabuľke. Navyše obsahuje komplexné navrhovanie cestných komunikácií, zemné telesá, vodné toky, hydrauliku a hydrológiu, liniové stavby, ktorý obsahuje aj AutoCAD a funkcie AutoCAD MAP 3D. Viac informácií …


Autodesk Point Layout

Autodesk Point Layout

Umožňuje import a export bodov medzi softvérom AutoCAD, Revit, alebo Navisworks a totálnou geodetickou stanicou a CAD/BIM modelom. Viac informácií …

Primárne SW riešenia pre GIS

GIS

AutoCAD MAP 3D

Vhodné riešenie pre tvorbu máp a topologickú analýzu, urbanizmus a plánovanie, čiastočné projektovanie inžinierskych sietí, GIS a FM (správu majetku).

viac informácií …
GIS

Autodesk Infraworks

SW nástroj pre urbanistický návrh, komunikácie, odhady a infraštruktúru. Je to „next generation of Autodesk LandXplorer Studio Professional“. Umožňuje aj prepojenie s databázou a pracovať s veľkým urbanistickým celkom.

GIS

AutoCAD Raster Design

Transformuje naskenované výkresy, mapy a letecké fotografie (raster-to-vector conversion) do CAD.

GIS

Autodesk Infrastructure Map Server

Umožňuje publikovať a zdieľať CAD, GIS a iné dáta. Web-based mapping softvér. Brebral aj funkčnosť Map Guide a Topobase.

GIS

Autodesk Infrastructure Design Suite

Balík SW pre infraštruktúru, ktorý obsahuje AutoCAD, AutoCAD Map 3D, Navisworks Simulate, Navisworks Manage, AutoCAD CIVIL 3D, 3ds Max Design, Autodesk Infrastructure Modeler, Autodesk Revit Structure, AutoCAD Utility Design. Môže byť v edícii Standard, Premium a Ultimate.

GIS

Autodesk Vault Collaboration AEC

Softvér Autodesk Vault Collaboration AEC pomáha architektom, inžinierom, konštruktérom pracovať v tíme. Zabezpečene manažuje súčasné a aj predošlé projektové dáta (napr. výkresy, emaily). Jeho user friendly interface (pracovné prostredie jednoduché na použivanie) umožňuje komunikáciu, vyhľadávanie a spravovanie dát medzi členmi tímu, ktorí môžu byť aj v rôznych častiach sveta.

Sekundárne SW riešenia

GIS

AutoCAD LT

Štandardný 2D CAD softvér. Navrhujte a vytvárajte projekty v 2D pomocou automatizovaných funkcií, ktoré využíva celý svet.

viac informácií …
GIS

AutoCAD

Štandardný 3D CAD softvér. Navrhujte a vytvárajte projekty v 2D a 3D pomocou overených a inovatívnych možností obsiahnutých v jednom z najrozšírenejších softvérov nielen pre projektantov.

viac informácií …
GIS

AutoCAD Design Suite

V závislosti od edície (Standard, Premium a Ultimate) tohto balíku softvérov, obsahuje tento balík AutoCAD, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Mudbox, AutoCAD Raster Design, Autodesk 3ds Max Design (ed. Premium a Ultimate) a Autodesk Alias Design (ed. Ultimate).

GIS

Autodesk 360 Rendering

Zákazníkom s platnou službou Autodesk Subscription umožňuje online zadarmo bez potreby inštalácie daľšieho SW a zataženia svojho HW, rendrovať ich projekty.

GIS

AutoCAD WS

Free aplikácia, ktorá umožnuje otvárať a editovať výkresy online alebo offline, pričom má k dispozícii niekoľko užitočných funkcií AutoCADu. Može fungovať online, v mobiloch a tabletoch (Android, iPhone, iPad) a aj v MACoch od Apple.

GIS

Autodesk Design Review a Autodesk Design Review Mobile

Slúži na prezeranie a pripomienkovanie 2D a 3D dokumentácie. Túto free aplikáciu môžeme používať nad OS Windows alebo v mobiloch a tabletoch (Android, iPhone, iPad).

šipka hore