M&P logo
Autodesk Gold Partner

Architektúra a pozemné staviteľstvo - AEC

Vyjadrite svoje predstavy o návrhoch a zvýšte efektívnosť vypracovania projektov

Stavebnictvo

Riešenia systému Informačný model budovy (BIM) spoločnosti Autodesk pre projekty budov poskytnú všetkým stranám podieľajúcim sa na projekte presný, prístupný a akcieschopný pohľad na životný cyklus budovy.

Riešenia Autodesk BIM pre návrhy budov vám pomôžu:

Program Autodesk® Building Design Suite predstavuje komplexné portfólio riešení pre budovy podporujúce pracovné procesy založené na systémoch BIM a CAD, a ktoré umožňuje architektom, inžinierom a zmluvným dodávateľom navrhovať, simulovať, vizualizovať a stavať lepšie stavby. Vydanie Standard edition je prispôsobené konkrétnym potrebám stavebných projektantov, návrhárov a technikov, ktorí potrebujú základný súbor dokumentačných nástrojov. Vydanie Premium edition ponúka optimalizovaný súbor nástrojov, ktorý pomôže architektom, inžinierom MEP a konštruktérom využiť výhodu výkonného systému BIM s inteligentným dizajnom na báze 3D modelu. Vydanie Ultimate edition stavia na hodnotách vydania Premium edition s komplexnými návrhárskymi a konštrukčnými nástrojmi poskytujúcimi širší pohľad na celý životný cyklus budovy.

Prečo si vybrať riešenia Autodesk BIM?

Informačné modelovanie budov (BIM) je inteligentný proces modelu poskytujúci prehľad pre rýchlejšiu a hospodárnejšiu tvorbu a riadenie stavebných projektov s menším vplyvom na životné prostredie. Softvérový balík Autodesk® Building Design Suite predstavuje komplexný súbor riešení budov pre postupy využívajúce CAD a modelovanie BIM, čím architektom, stavebným inžinierom a staviteľom umožňuje vytvárať pôsobivé vizualizácie, a to všetko v jednom flexibilnom, cenovo efektívnom balíku.

Doplnením projektovania a dokumentácie vychádzajúcich z modelovania BIM v rámci produktu Autodesk® Revit® je široký súbor aplikácií spoločnosti Autodesk, ako je softvér AutoCAD®, riešenie na podporu spolupráce Autodesk® Navisworks® a produkt 3ds® Max Design na tvorbu podmanivých vizualizácií.

Stavebnictvo

Riešenia spoločnosti Autodesk pro projektovanie budov pomocou modelovania BIM vám pomôžu:

Ak sa chcete dozvedieť viac o ďalších výhodách softvéru Autodesk pre systém BIM, kontaktujte nás ešte dnes.

BIM

Softvérové riešenia pre správu a projektovanie zabezpečia:

Softvérové riešenia:

Navrhujte a vytvárajte projekty v 2D a 3D pomocou automatizovaných funkcií, ktoré využíva celý svet.

BIM

AutoCAD LT

Štandardný 2D CAD softvér. Navrhujte a vytvárajte projekty v 2D pomocou automatizovaných funkcií, ktoré využíva celý svet.

BIM

AutoCAD

Štandardný 3D CAD softvér. Navrhujte a vytvárajte projekty v 2D a 3D pomocou overených a inovatívnych možností obsiahnutých v jednom z najrozšírenejších softvérov nielen pre projektantov.

BIM

Autodesk Revit LT

Je cenovo výhodné riešenie, ktoré umožní vytvoriť 3D BIM model jednoduchých budov a získavať z neho dáta, ako napr. výkaz materiálu. Automaticky generuje rezy, tabuľky a správy.

BIM

AutoCAD Revit LT Suite

Obsahuje softvér AutoCAD LT a Autodesk Revit LT. Revit LT vám umožní vytvoriť 3D BIM model budovy a získavať z neho dáta. AutoCAD LT je základný 2D nástroj pre tvorbu a editáciu výkresovej dokumentácie.

BIM

Autodesk Revit Architecture

3D BIM nástroj pre tvorbu 3D modelu, dokumentáciu a získavanie údajov o budove. Automaticky generuje rezy, tabuľky a správy. Je obsiahnutý aj v balíkoch AutoCAD Revit Architecture Suite (už sa nepredáva) a Building Design Suite.

BIM

AutoCAD Architecture

Špecializovány AutoCAD pre tvorbu dokumentácie a 3D modelu budov. Umožnuje aj automatické generovanie rezov a výkazov.

BIM

Autodesk Quantity TakeOff

Autodesk Quantity Takeoff pomáhá získavať odhady nákladov, zhromažďovať a synchronizovať rôzne typy návrhových dát, čím poskytuje komplexnú podporu a umožňuje lepšie spracovanie komplexných projektov. Využite túto technológiu pre automatický výpočet nákladov miesto zdĺhavého ručného merania, počítania a pracného určovania cien za jednotlivé objekty.

BIM

Autodesk Revit Structure

Revit Structure integruje tvorbu fyzikálneho a analytického modelu konštrukcie budovy. Obsahuje funkcionalitu pre železobetónové, oceľové a drevené konštrukcie. Umožňuje analýzy a tvorbu projektovej dokumentácie. Modely môžete importovať z aplikácií AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Revit LT alebo Revit MEP a potom ich môžete navzájom prepojiť s programami pre získanie statických a dynamických výpočtov konštrukcií ako napr. Autodesk Robot Structural Analyssis.

BIM

Autodesk Robot Structural Analyssis

Rozširuje informačný model budovy (BIM) o možnosti analýzy a statického návrhu. Umožňuje stavebným inžinierom a statikom efektívne vykonávať aj zložité analýzy stavebných konštrukcií. Umožňuje aj spoluprácu s Autodesk Revit Structure.

BIM

AutoCAD Structural Detailing

Je aplikácia určená pre projektantov stavebných konštrukcií a aj ich zhotoviteľov, nakoľko umožňuje tvorbu výrobnej dokumentácie (napr. aj výkres výstuže spolu s výkazom výstuže).

BIM

Autodesk 3ds Max Design

Umožňuje rýchlo preveriť koncepty návrhu, presnejšie analyzovať osvetlenie a vytvárať pôsobivé marketingové vizualizácie.

BIM

Autodesk Showcase

Interaktívna analýza variantov návrhu umožňujúca aj stereoskopické zobrazenie. Pomôže vám prezentovať vaše návrhy prevodom digitálnych modelov na fotorealistické obrazy a interaktívne prezentácie.

BIM

Navisworks Simulate a Navisworks Manage

Umožňuje kontrolu projektových dát, časové plánovanie stavby, simulácie, analýzy a vizualizácie v čase. Verzia Navisworks Manage navyše upozorňuje aj na kolízie a umožňuje ich pripomienkovanie v rámci generovaného výpisu.


Autodesk Point Layout

Autodesk Point Layout

Umožňuje import a export bodov medzi softvérom AutoCAD, Revit, alebo Navisworks a totálnou geodetickou stanicou a CAD/BIM modelom. Viac informácií …

BIM

AutoCAD MAP 3D

Vhodné riešenie pre tvorbu máp a topologickú analýzu, urbanizmus a plánovanie, čiastočné projektovanie inžinierskych sietí, GIS a FM (správu majetku).

GIS

Autodesk Infraworks

SW nástroj pre urbanistický návrh, komunikácie, odhady a infraštruktúru. Je to „next generation of Autodesk LandXplorer Studio Professional“. Umožňuje aj prepojenie s databázou a pracovať s veľkým urbanistickým celkom.

BIM

AutoCAD Raster Design

Transformuje naskenované výkresy, mapy a letecké fotografie (raster-to-vector conversion) do CAD.

BIM

Autodesk Building Design Suite

Balík SW pre budovy. Podľa edície (Standard, Premium, Ultimate) obsahuje AutoCAD, AutoCAD Architecture, Navisworks, 3ds Max Design, Revit (Architecture, Structure i MEP), Quantity TakeOff, Inventor, Showcase, Infrastructure Modeler, AutoCAD Structural Detailing, AutoCAD MEP, Autodesk SketchBook Designer.

BIM

AutoCAD Design Suite

V závislosti od edície (Standard, Premium a Ultimate) tohto balíku softvérov, obsahuje tento balík AutoCAD, Autodesk Showcase, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Mudbox, AutoCAD Raster Design, Autodesk 3ds Max Design (ed. Premium a Ultimate) a Autodesk Alias Design (ed. Ultimate).

BIM

Autodesk Vault Collaboration AEC

Softvér Autodesk Vault Collaboration AEC pomáha architektom, inžinierom, konštruktérom pracovať v tíme. Zabezpečene manažuje súčasné a aj predošlé projektové dáta (napr. výkresy, emaily). Jeho user friendly interface (pracovné prostredie jednoduché na použivanie) umožňuje komunikáciu, vyhľadávanie a spravovanie dát medzi členmi tímu, ktorí môžu byť aj v rôznych častiach sveta.

BIM

Autodesk Green Building Studio

Webová energetická analýza voľne dostupná zákazníkom s platnou službou Autodesk Subscription, bez potreby inštalácie. Obsahuje analytické funkcie (napr. energetická analýza, spotreba vody a odhad nákladov, slnečné žiarenie, tepelná a veterná analýza, prirodzené vetranie, slnečné žiarenie a fotovoltaika), ktoré vám pomôžu analyzovať a simulovať koncepčný návrh.

BIM

Eneregetická analýza

webová energetická analýza voľne dostupná zákazníkom s platnou službou Autodesk Subscription, bez potreby inštalácie. Softvér pomáha architektom a projektantom vykonávať analýzu celej budovy, optimalizovať energetickú účinnosť a pracovať na znížení uhlíkových neutralitov v návrhovom procese.

BIM

Statiská analýza

Je voľne dostupná zákazníkom s platnou službou Autodesk Subscription, bez potreby inštalácie. Umožňuje odoslať priamo z Autodesk Revit Structure model na cloud službu, čím nezataží HW výkon používaného PC a spätne dostaneme výsledky statickej analýzy (ako napr. sily, momenty a pod.).

BIM

CFD Simulácie prúdenia a prestupu tepla

Umožnuje simulovať prudenie vzduchu v miestnosti alebo okolo budov a mostov. Simulovať prestup tepla v miestosti alebo v stenách a pod.

BIM

Autodesk 360 Rendering

Zákazníkom s platnou službou Autodesk Subscription umožňuje online zadarmo bez potreby inštalácie daľšieho SW a zataženia svojho HW, rendrovať ich projekty.

BIM

Autodesk Sketchbook Designer

Predstavuje efektívny nástroj na ilustráciu návrhov a grafickú komunikáciu.

BIM

Project Falcon

Voľne dostupná aplikácia na Autodesk Labs pre analýzu prúdenia vetra (napr. okolo budov, mostov, vozidiel).

autodesk forceeffect

Autodesk ForceEffect

Preneste konštruovanie k bodu problém s mobilnými inžinierskými aplikáciami pre simuláciu návrhových konceptov v oblasti, v kancelárií, alebo v triede. Autodesk ® ForceEffect ™ mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom Facebooku. viac informácií …

Autodesk ForceEffect Motion

Autodesk ForceEffect Motion

Rýchlo rozvíjať mechanické systémy s pohyblivými časťami, ktoré používajú mobilné konštrukčné aplikácie pre simuláciu návrhových konceptov ľahko určujú životaschopnosť návrhu. Autodesk ® ForceEffect ™ Motion mobilná aplikácia je k dispozícii na stiahnutie prostredníctvom Facebooku. viac informácií …

autocad ws

AutoCAD 360

Free aplikácia (pôvodne známa ako AutoCAD WS), ktorá umožnuje otvárať a editovať výkresy online alebo offline, pričom má k dispozícii niekoľko užitočných funkcií AutoCADu. Može fungovať online, v mobiloch a tabletoch (Android, iPhone, iPad) a aj v MACoch od Apple.

autodesk design review

Autodesk Design Review a Autodesk Design Review Mobile

Slúži na prezeranie a pripomienkovanie 2D a 3D dokumentácie. Túto free aplikáciu môžeme používať nad OS Windows alebo v mobiloch a tabletoch (Android, iPhone, iPad).

Autodesk Smoke

Autodesk Smoke

Profesionálny nástroj pre úpravu a vytváranie efektov pre video.


adobe photoshop

Adobe Photoshop

Profesionálny nástroj pre grafiku a úpravu fotografií a rendrovaných obrázkov.

adobe premiere

Adobe Premiere

Profesionálny nástroj pre úpravu a vytváranie efektov pre video.

SOFiSTiK

SOFiSTiK

SOFiSTiK softvérové riešenie pre budovy, mosty, tunely, predpäté konštrukcie, škrupinové konštrukcie, oceľové konštrukcie, geotechniku, simulácie a CFD. Viac informácií …

šipka hore