M&P logo
Autodesk Gold Partner

Návrh a konštrukcia výrobkov

Digitálne prototypovanie v strojárstve a výrobe

Návrh a konštrukcia výrobkov

Autodesk je popredným dodávateľom softvéru pre inžinierov a konštruktérov, poskytuje spoločnostiam nástroje pre navrhovanie, vizualizácie a simulácie nápadov. Sprístupnením výkonných technológií digitálneho prototypovania bežným výrobcom Autodesk mení spôsob, akým výrobcovia premýšľajú o vlastných postupoch navrhovania, a pomáha im vytvárať produktívnejšie pracovné postupy. Prístup Autodesku k tvorbe digitálnych prototypov je jedinečný vďaka škálovateľnosti, dosiahnuteľnosti aj cenovej dostupnosti. Umožňuje širšej skupine výrobcov ťažiť z výhod pri minimálnom narušení existujúcich postupov a poskytuje najpriamejšiu cestu k tvorbe a udržiavaniu jediného digitálneho modelu v multidisciplinárnom strojárenskom prostredí.

Pre čo najlepšie využitie produktov v rámci digitálneho prototypovania Autodesk vytvoril pre oblasť strojárstva dva základné balíky - Autodesk ® Product Design Suite a Autodesk ® Factory Design Suite

Autodesk® Product Design Suite

Autodesk ® Product Design Suite je komplexným riešením digitálneho prototypovania. Poskytuje nástroje pre navrhovanie v 3D, vizualizácie a simulácie, ktoré pokrývajú celý postup vývoja. Funkcie sady Product Design Suite pre digitálne prototypovanie vám pomôžu navrhovať lepšie výrobky, znižovať náklady na vývoj a rýchlejšie uvádzať výrobky na trh.

Návrh a konštrukcia výrobkov

V čom sú hlavné výhody vyžívania produktov obsiahnutých v tomto balíku?

Rozvíjanie inovácii
Teraz máte možnosť vyvíjať nápaditejšie návrhy integrovanou sadou nástrojov, ktoré vám pomôžu hladko prenášať informácie a zvládať nároky všetkých fáz technického vývoja - od prvotného návrhu až po simuláciu a vizualizáciu. Vneste do svojich výrobkov estetiku priemyselného navrhovania a pomocou širokého radu modelovacích nástrojov zlepšite ich konkurencieschopnosť na trhu.

Navrhovanie bez obmedzenia
Široká paleta ľahko použiteľných, interoperabilných nástrojov pre navrhovanie umožňuje konštrukčným tímom kreatívnejšie pracovať a efektívnejšie riadiť procesy. Ako sa nápady menia z konceptov na konštrukčné návrhy, koncepty nie je potrebné znovu modelovať, pretože inžinieri môžu vychádzať priamo z koncepčných návrhov. Ak používajú všetci spoločný súbor nástrojov, zlepšuje sa spolupráca naprieč všetkými fázami vývoja.

Zvyšovanie kvality a znižovanie nákladov
Správanie výrobku môžete optimalizovať a overiť ešte pred začatím jeho výroby. S pomocou cloudových služieb Autodesk ® 360 a integrovaných simulačných nástrojov pomáha Product Design Suite obmedziť riziko chýb, overovať konštrukčné zámery v priebehu celého postupu navrhovania a vyberať cenovo dostupné materiály s nízkym dopadom na životné prostredie. Úzka integrácia s 3D konštrukčným softvérom umožňuje využívať simulácie v priebehu celého navrhovaní a pri dostupných nákladoch.

Spolupráca pri správe dát
Odstránite duplikáciu práce a získate možnosť spravovať všetky návrhové dáta vďaka integrovanému systému správy dát. Autodesk poskytuje centralizovaný softvér pre správu dát, ktorý umožňuje pracovným skupinám bezpečne uchovávať a spravovať rozpracované návrhové dáta aj súvisiacu dokumentáciu. Poskytuje podmienky pre plynulejšie zmenové riadenie, vznik presných kusovníkov a zdieľanie digitálnych modelov s vaším tímom, zákazníkmi i dodávateľmi.

Komunikácia pri realizácii konštrukčných nápadov
Autodesk Product Design Suite môžete využiť aj pre jednoduchšie generovanie výrobnej dokumentácie z overených digitálnych prototypov, čo vám pomôže obmedziť chyby a rýchlejšie odovzdávať návrhy. Návrhové dáta môžete premeniť na fotorealistické snímky a animácie vo filmovej kvalite, čím získate náskok pred konkurenciou, rovnako aj na vizuálne atraktívne návrhové koncepty pre predstavenie zákazníkom. Obohaťte postup revidovania a spolupráce na technických návrhoch o integráciu dát od dodávateľov do kompletných a rozsiahlych digitálnych makiet.

Integrácia elektrického a strojárenského navrhovania
Autodesk Product Design Suite pomáha bežným výrobcom naplno uplatňovať výhody mechatroniky, umožňuje im totiž rýchlo vytvárať a ľahko udržiavať jediný digitálny model. Tento model prepája tímy strojných inžinierov a elektroinžinierov zlúčením návrhových dát zo všetkých fáz vývoja pre použitie naprieč rôznymi disciplínami. Pretože digitálny model simuluje hotový výrobok, môžu konštruktéri lepšie vizualizovať, optimalizovať a spravovať návrhy ešte pred vytvorením fyzického prototypu.

Návrh a konštrukcia výrobkov

Zloženie balíkov

Autodesk ® Product Design Suite

Ultimate:
Premium plus
Autodesk® Alias® Design
Autodesk® Navisworks® Manage
Premium:
Standard plus
Autodesk® Inventor®
AutoCAD® Electrical
Autodesk® Navisworks® Simulate
Autodesk® 3ds Max® Design
Standard:
AutoCAD®
Autodesk® Inventor
AutoCAD®
AutoCAD® Mechanical
AutoCAD® Raster Design
AutoCAD® ReCap
Autodesk® Showcase®
Autodesk® Vault Basic
Autodesk® Mudbox®
Autodesk® SketchBook® Designer
plus Cloud:
Autodesk® 360 Optimization for Inventor®
Autodesk® 360 Rendering
plus Cloudové produkty:
Autodesk® Green
Autodesk® Building Studio
šipka hore