M&P logo
Autodesk Gold Partner

CYPE

Softvér pre statiku a dynamiku stavieb.

CYPE software

Spoločnošt CYPE už dlhé roky vytváre softver nie len pre statikov a má už množstvo zákazníkov po celom svete. Softvér má implementované viaceré normy ako napr. EUROCODE. Statici v SR a ČR môžu využívať balíky 3D CYPE a CYPECAD.


CYPECAD

 CYPECAD

CYPECAD je 3D program využívajúci BIM, primárne určený na projektovanie, dimenzovanie, navrhovanie a posudzovanie železobetonových, ale aj kovových a drevených konštrukcií. Geometrie prvkov môžu byť vytvárané pomocou importov IFC ( CAD/BIM súbory ), DWG, DXF,CYPE 3D, prípadne tvorením priamo v CYPECADe. Práca s programom je jednoduchá, vďaka vytvorenému prostrediu, ktoré intuitívne vedie užívateľa.

Jednotlivé konštrukčné prvky majú viacero konštrukčných a materiálových možností. Príkladom sú dosky, ktoré sú od bežných železobetonových dosiek, cez plechobetónové dosky, prefabrikované až po predpäté dosky. Program CYPECAD okrem bežného posudzovania konštrukcií, dimenzovania rozmerov jednotlivých prvkov taktiež generuje editovateľné DWG výkresy výstuže pri betónových prvkoch. Pri oceľových prvkov samostatne vytvára (generuje DWG), dimezuje a posudzuje spoje jednotlivých pvkov, ku ktorým vytvorí aj editovateľný výrobný výkres jednolivých prvkov spojov.

CYPE betonove konstrukcie

V prípade náročnejších konštrukcií, pri ktorých je potrebné spájať konštrukcie aj z programu CYPE 3D, program CYPECAD je schopný tieto konštruckie vkladať ako Integrované 3D štruktúry.
CYPE 3D

 CYPE 3D

CYPE 3D je softvér, ktorý aplikuje BIM. Je určený primárne na projektovanie, dimenzovanie, navrhovanie kovových a drevených konštrukcií, ale aj železobetonových prvkov. Geometrie prvkov môžu byť vytvárané pomocou importov IFC ( CAD/BIM súbory ), DWG, DXF, prípadne tvorením priamo v projekte (cez 3D CYPE). Jednotlivé konštrukčné prvky majú viacero konštrukčných a materiálových možností. Príkladom sú nosníky, ktoré môžu byť rôznych profilov od IPE, HEA, cez L, po vlastné tvary aj s premennou výškou, dojité profily, profily s otvormi pri oceľových, pri hliníkových je možnosť vytvorenia vlastného netypického profilu, cez drevené profily až po železobetónové nosníky.

Program CYPE 3D okrem bežného posudzovania konštrukcií, dimenzovania rozmerov jednotlivých prvkov, aj samostatne vytvára, dimezuje a posudzuje spoje jednotlivých pvkov, ku ktorým vytvorí (generuje DWG) aj editovateľný výrobný výkres jednolivých prvkov spojov.


PDF brožúra pre budovy, mosty, predpäté konštrukcie, oceľové konštrukcie, oporné steny, simulácie CFD a TZB.Pre Viac informácií nás kontaktujte.

šipka hore