M&P logo
Autodesk Gold Partner

Vault

PDM

Softvér pre správu dát Autodesk ® Vault vám ako súčasť riešenia Autodesk pre tvorbu digitálnych prototypov pomôže sledovať všetky digitálne návrhové dáta. Bezpečne ukladá a spravuje dáta v centrálnom úložisku a pomáha tak tímom vytvárať, zdieľať a opakovane používať informácie o digitálnych prototypoch. S nástrojmi Autodesk ® Vault Workgroup, Autodesk ® Vault Professional a Autodesk ® Vault budete tráviť menej času hľadaním súborov a viac času vytváraním nápaditých návrhov.

V súčasnej dobe existuje obrovské množstvo dokumentov a údajov potrebných pre vývoj produktu. Autodesk Inventor má od začiatku rozdelené typy dátových súborov pre súčiastku, výkres, zostavu a pod. Je pochopiteľné, že s rastom výkonu rastie i objem dát. Software pre správu dát výrobku (PDM-Product Data Management) sa stáva neoddeliteľnou súčasťou výbavy každého konštruktéra. Základným predpokladom pre rýchlejší vývoj výrobku je efektívna správa konštrukčnej dokumentácie a jej využívanie. Každý konštruktér vo svojej praxi využíva už navrhnuté a schválené konštrukcie. PDM riešenie od Autodesku umožňuje centrálne spravovať všetky dáta výrobku a tiež umožňuje prepojiť jednotlivé výrobné závody a konštrukčné kancelárie do jedného efektívneho systému. Prepojenie PDM s podnikovým ERP systémom prináša integrované celofiremné riešenie s podporou obchodných procesov od vývoja, cez výrobu až po servis.

Riaďte svoj workflow

PDM

Autodesk® Vault produktový dátovo-manažmentový software pomáhajúci konštrukčným tímom riadiť procesy digitálneho prototypovania:

Centrálna správa dát

Čo je nové v Autodesk Vaulte 2014?

Vylepšená použiteľnosť

Reportovanie zmien o stavoch dokumentoch Inventora sa zjednodušujú užívateľskou interakciou s Vaultom, čo umožňuje lepšie rozhodovanie. Taktiež integrácia zmien do tabuľky revízií dramaticky zlepšuje funkcionalitu a umožňujú širšie prijatie v oddeleniach.

Výkon

Zmeny vo vydávaco/uvoľňovacom dialógu majú zjednodušené užívateľské rozhranie a výrazne zrýchľujú proces sťahovania dát. Podpora pre 64-bitového klienta rovnako prináša lepšie vlastnosti pre užívateľov, zatiaľ čo zavedenie Autodesk File Store Serveru súčasne zvyšuje výkon replikovania.

Stabilita

Konečne veľká snaha priniesla výsledky v celkovej produktovej stability replikácie a vyčistenie podpory celkového prebudovania „Job Processora“ navrhnutého so zreteľom na spoľahlivosť a výkon.

Prečo používať Autodesk Vault Professional ...

Vault Link

Support Autodesk (EN) ...
Systémové požiadavky …
Porovnanie produktov a brožúry …

šipka hore