M&P logo
Autodesk Gold Partner

PLM - životný cyklus

Autodesk Product Lifecycle Management (PLM, správa životného cyklu výrobku) je informačná platforma, ktorá v sebe zahrňuje technické, výrobné i marketingové údaje o danom výrobku. Výrobný podnik potrebuje mať systém riadenia výroby (napr. ERP), systém riadenia vzťahov s dodávateľmi SCM, systém riadenia vzťahov so zákazníkmi CRM, systém riadenia kvality a systém pre plánovaný technický rozvoj a inovácie. PLM tieto systémy zjednocuje a vytvára konsolidovaný súbor informácií o danom výrobku. Platforma PLM pokrýva päť základných oblastí:

PLM

Systémový inžiniering zbiera všetky požiadavky na výrobky (primárne požiadavky zákazníkov, ale taktiež požiadavky regulačných orgánov napr. na bezpečnosť, kvalitu...) a koordinuje práce na vývoji nových a inováciách stávajúcich výrobkov. Správa výrobného portfólia slúži predovšetkým k alokovaní výroby podľa plánu vývoja produktu a dostupných výrobných zdrojov. Systémy pre vývoj, konštrukciu a prípravu výroby sú systémy pre počítačovú podporu konštrukcie mechanických i elektrických súčastí výrobkov, pre technickú prípravu výroby a simulácie výrobných procesov. Systémy pre správu výrobných procesov umožňujú sledovať výrobu a optimalizovať výrobné procesy. Správa dát o výrobku sa sústreďuje na udržiavanie aktuálnych informácií o výrobku od začiatku jeho vývoja po celú dobu výroby. Platforma PLM zjednocuje týchto päť oblastí do jediného konzistentného systému.

PLM 360…
Autodesk 360…
Buzzsaw…

šipka hore