M&P logo
Autodesk Gold Partner

Autodesk 360

Autodesk 360 = prínosy - prístupné okamžite

autodesk 360

Využite silu AUTODESK CLOUD riešenia ZADARMO. CLOUD je internetová služba, ktorá Vám dáva k dispozícií dátový priestor a výpočtový výkon kedykoľvek a kdekoľvek je potreba. AUTODESK Vám pomôže pracovať s Vašimi 2D grafickými a 3D priestorovými informáciami, vrátane nadstavbových rozširujúcich služieb. Zaregistrujte sa, prihláste sa, a potom môžete bezplatne pristúpiť na Váš účet Autodesk®360 a získať prakticky nekonečný výpočtový výkon založený na výkone počítačov v CLOUD-ových službách a v ich digitálnom pracovnom priestore pre tvorbu návrhov a spoluprácu so všetkými, pre ktorých sú 2D a 3D dáta potrebné.

Zoznam produktov Autodesk 360:

autodesk 360

Využite jedinečné softvérové schopnosti služieb založených na CLOUD-e, čím zefektívnite súčasné pracovné postupy a znížite aktuálne softvérové a hardvérové náklady! Systémový inžiniering zbiera všetky požiadavky na výrobky (primárne požiadavky zákazníkov, ale taktiež požiadavky regulačných orgánov, napr. na bezpečnosť, kvalitu...) a koordinuje práce na vývoji nových a inováciách stávajúcich výrobkov. Správa výrobného portfólia slúži predovšetkým k alokovaní výroby podľa plánu vývoja produktu a podľa dostupných výrobných zdrojov. Systémy pre vývoj, konštrukciu a prípravu výroby sú systémy pre počítačovú podporu konštrukcie mechanických i elektrických súčastí výrobkov, pre technickú prípravu výroby a simulácie výrobných procesov. Systémy pre správu výrobných procesov umožňujú sledovať výrobu a optimalizovať výrobné procesy. Správa dát o výrobku sa sústreďuje na udržiavanie aktuálnych informácií o výrobku od začiatku jeho vývoja po celú dobu výroby. Platforma PLM zjednocuje týchto päť oblastí do jediného

autodesk 360

Zaregistrujte sa, prihláste sa, a potom môžete bezplatne pristúpiť na Váš účet Autodesk®360 a získať prakticky nekonečný výpočtový výkon založený na výkone počítačov v CLOUD-ových službách a v ich digitálnom pracovnom priestore pre tvorbu návrhov a spoluprácu so všetkými, pre ktorých sú 2D a 3D dáta potrebné.

Využite jedinečné softvérové schopnosti služieb založených na CLOUD-e, vytvorte nové pracovné postupy a inovujte!

Čo je Autodesk360:

Mobilita-kedykoľvek, všade:

Začíname:

šipka hore