M&P logo
Autodesk Gold Partner

PLM 360

PLM 360

Je jedinečnou novou generáciou aplikácií založených na CLOUD-e a poskytuje našim zákazníkom možnosť RIADIŤ ŽIVOTNÝ CYKLUS VÝROBY Product Lifecycle Management (PLM).

Nemusíte sa obávať dlhotrvajúcej implementácie a zdĺhavého nasadenia. Autodesk PLM 360 je nasaditeľná a použiteľná v spoločnosti už v priebehu hodín a dní, nie mesiacov až rokov. Autodesk PLM 360 je prevádzkovaná v zabezpečenom dátovom centre s dostatočnou kapacitou, je kedykoľvek a odkiaľkoľvek prístupná cez mobilné, virtuálne PC alebo WEB rozhranie.

PLM

Autodesk® ponúka bezpečný prístup k súborom, takže zákazníci môžu ukladať, upravovať a zdieľať dôverné informácie používané pri práci. Pozrite si viac.


Chcete vedieť viac pozrite si WikiHELP

Použite nasledovný link na oboznámenie.

Vyskúšajte si na 30 dní.

Zoznámenie s produktom:

Čo je to a vízia PLM360:

Obšírnejšie o PLM 360:

šipka hore