M&P logo
Autodesk Gold Partner

Školy a študenti

AUTODESK

Autodesk patrí v praxi k hlavným programom a temer každý študent sa stretne v praxi s grafickými 2D dátami vo formáte DWG, DXF, a dátami v 3D formáte *.ipt prípadne inom 3D formáte a bude potrebovať s dátami pracovať. Tvoriť ich, Otvárať, pozerať, pripomienkovať, meniť, vyjadrovať sa k návrhu. Preto je vhodné pre praktické uplatnenie, aby bol programom od firmy Autodesk venovaný dostatočný čas pri výučbe.

Autodesk má v portfóliu balíky pre výučbu na:

Autodesk umožňuje školám, ktoré majú záujem sa zapojiť do vzdelávacieho Autodesk Academia Programu v školskom roku a študentom získať certifikáty pre aktuálne verzie programov pre následné ľahšie uplatnenie v praxi.

Študentom umožňuje:

V Študentskej komunite im umožní nasledovné činnosti

Autodesk® Design Academy balík pre Stredné školy

Balík obsahuje 9 základných programov pre výučbu v oblastiach architektúry, stavebníctva, strojárstva, designu, a práce s dátami viac informácií...

Autodesk® Education Suite komplexný balík pre Vysoké školy

Školy a univerzity majú k dispozícii komplexný bezplatný EDUCATION balík obsahujúci takmer všetky hlavné softvéry dodávané spoločnosťou Autodesk, pričom je možné využiť jednotlivé licencie podľa profesie ako napr. pre architektúru, infraštruktúru, výrobu, filmy a mediálny priemysel.

Návod pre získanie softvérov spoločnosti AUTODESK pre školy si môžete pozrieť tu.SOFiSTiK

Software SOFiSTiK je pre študentov a učiteľov ZADARMO. Môžete si ho stiahnuť na http://www.sofistik.com/downloads/educational-version/

Univerzity si môžu využiť sieťový balík softvéru, ktorý obsahuje všetky moduly softvéru.


šipka hore